Tapio

设计 : F. Rota

茶几,提供不同尺寸。
Tapio 系列还包括单人沙发、双人位及三人位沙发、坐垫。

框架: Mano Opaca 或 Mano Lucida 饰面包覆白蜡木实木,塑料及毛毡垫片。
台面: Mano Lucida 饰面纤维板或 Mano Opaca 饰面胶合板。

注意:框架及台面的两种饰面可以组合:Mano Lucida 饰面包覆框架搭配Mano Opaca 饰面包覆台面,Mano Opaca 饰面包覆框架搭配 Mano Lucida 饰面包覆台面。

 
该系列其他产品
Tapio | 扶手椅 休闲椅
scheda prodotto
Tapio | 沙发
scheda prodotto